11o Γυμνάσιο
Ηρακλείου Κρήτης

Είσοδος μελών

Τηλεκπαίδευση

webexmeetings

Επισκέπτες online...

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 25 επισκέπτες και κανένα μέλος

Erasmus+
IMG 8231

Με μεγάλη επιτυχία και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και στο χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας κατά τη διάρκεια του εγκλεισμό λόγω της πανδημίας του COVID-19, πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του το έργο eTwinning με τίτλο «Womenwithconscienceandscience: MarieCurie. Looking for eTwinnio.»

 Πρόκειται για μία συνεργασία από τα ευρωπαικά σχολεία  CPR Cuencas Mineras Asturias, CeipMare Nostrum Ceuta,  , και  IESVegade Atarfe, Granada της Ισπανίας, το Zakladnaskola της Σλοβακίας, και το Canakkale Bilim VeSanat της Τουρκίας, με το 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης.

Μέσα από το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας οι μαθητές και οι μαθήτριες του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου, διεξήγαγαν επιστημονική έρευνα βασισμένη στο έργο σπουδαίων γυναικών επιστημόνων  όπως η MarieCurie, η οποία αποτέλεσε  παράδειγμα θάρρους, προσπάθειας και αγάπης για την οικογένειά της και τους άλλους.

Το έργο ασχολείται επίσης με τις εξαιρετικές γυναίκες επιστήμονες Ann Marie Lavoisier, Lise Meitner, Ida Noddak , Marguerite Perey και Nettie Stevens  αλλά και τις σύγχρονες JaneGoodall και Ιωάννα Βερνίκου οι οποίες μας βοήθησαν να ανακαλύψουμε  τις μυστηριώδεις ιδιότητες των στοιχείων της φύσης μέσα από ένα κοινό τους χαρακτηριστικό. Ποιο ήταν αυτό; Η ενασχόλησή τους και η επιστημονική έρευνα με τα στοιχεία του Περιοδικού πίνακα της Χημείας. Σύνθημα της εργασίας: "Πειραματίζομαι  με την επιστήμη σημαίνει πειραματίζομαι με τη ζωή".

 Μέσα από την ψηφιακή μάθηση και την εφαρμογή των WEB 2.0 εργαλείων, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν στο παρόν έργο , κύριος στόχος ήταν η ενίσχυση της μάθησης και όχι απλά η συνέχισή της με ψηφιακό τρόπο. Διερευνήσαμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενσωματώσουμε την τεχνολογία, ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στις ιδέες και να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους, προκειμένου να βελτιώσουν την εμπειρία της μάθησης, να αυξήσουν τα κίνητρά τους. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία που προσεγγίζει ή αναπαράγει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να επικοινωνούν μεταξύ τους στον κόσμο έξω από το κλειστό πλαίσιο της τάξης. Η δημιουργία παρουσιάσεων με εστιασμένο κείμενο, εικόνες και video, η δυνατότητα καταγραφής και οργάνωσης του υλικού σε ψηφιακά μέσα, η εύκολη υλοποίηση ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, χωρίς προηγούμενη μεγάλη εμπειρία χρήσης ψηφιακών μέσων, η κατανόηση εννοιών μέσα από τη χρήση των ψηφιακών μέσων έκανε τους μαθητές να απολαμβάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να συμμετέχουν με περισσότερη ζωντάνια και κέφι. Το κοινό σημείο όλων των εκπαιδευτικών ήταν η ανάγκη να δουλέψουν πάνω σε σημαντικά θέματα με τους μαθητές, όπως το περιβάλλον , η ισότητα, το όραμα των γυναικών για ένα καλύτερο μέλλον, τα συναισθήματα μέσω της αυτοσυγκέντρωσης, και να δώσουν απάντηση στα προβλήματα που συναντά ο σύγχρονος εκπαιδευτικός μέσα στη σχολική τάξη και κατ? επέκταση στην κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την παραπάνω θεματολογία:

 

 •     Ενθαρρύνεται η δημιουργία αυθεντικών κειμενικών ειδών, καθώς οι μαθητές ερευνούν στο διαδίκτυο και εστιάζουν σε συγκεκριμένες πληροφορίες με σκοπό να παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, κάνοντας χρήση των ψηφιακών μέσων.
 •    Προωθείται η συμμετοχική και συνεργατική παραγωγή ιδεών και λόγου μέσα σε ένα ανοιχτό περιβάλλον γραφής και ως αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
 • ενθαρρύνεται η συνεργατική και βιωματική μάθηση καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών
 •    Παρέχονται δυνατότητες βελτίωσης μέσω συνεχών αναθεωρήσεων και παρεμβάσεων.
 •    Παρέχονται ευκαιρίες σχολιασμού, ανατροφοδότησης και αναστοχασμού μέσα από την επικοινωνία των μελών της μαθητικής κοινότητας και ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες.
 •    Ενισχύονται τα εσωτερικά κίνητρα, καθώς η ανταμοιβή συναρτάται κυρίως με την προσωπική ικανοποίηση των μαθητών που πηγάζει από την προβολή της δουλειάς τους στην σχολική κοινότητα μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me, eTwinningκαι της ιστοσελίδας του σχολείου.
 •    Διευκολύνεται ο εκπαιδευτικός στο να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής της γνώσης, εμψυχωτής και σύμβουλος στην διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου εργασίας.
 •    Ενισχύεται η δυνατότητα του εκπαιδευτικού να ανιχνεύσει μέσα από μετρήσιμα στοιχεία τον βαθμό συμμετοχής και τη συνεισφορά του κάθε μαθητή στη συνεργατική διαδικασία.
 •    Διαθεματική και διερευνητική προσέγγιση της γνώσης μέσα από τη δυνατότητα δημιουργίας και της παρουσίασης των σχεδίων εργασίας (project) που πραγματοποιεί μία τάξη.
 •    Οι μαθητές αυτενεργούν και ενισχύεται η πρωτοβουλία τους και το συνεργατικό τους πνεύμα, ερευνούν, εστιάζουν σε συγκεκριμένες δομές, αποφασίζουν και τεκμηριώνουν τις επιλογές τους.
 •    Οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο προκειμένου να δημοσιεύουν  εργασίες που θα είναι το αποτέλεσμα μίας συλλογικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης και που θα προσφέρονται επιπλέον, μέσω της δυνατότητας ανάρτησης σχολίων, για δημόσια συζήτηση, διάλογο και αναστοχασμό.
 •    Η αξιολόγηση του έργου των ομάδων προάγει τη συνεργασία και  την αυτοβελτίωση σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο και θεμελιώνει τη γνώση σε σχέση με το ?τι? και το ?πως? της μαθησιακής διαδικασίας.
 •    Οι δυνατότητες της ανάρτησης σχολίων μετά από κάθε δημοσίευση μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συντελούν στη διαμόρφωση κοινοτήτων μάθησης, στη διαμόρφωση δηλαδή μαθησιακών περιβαλλόντων στα οποία οι συμμετέχοντες μοιράζονται κοινές αντιλήψεις, ενδιαφέροντα και πρακτικές ως προς τα κείμενα και τον γραμματισμό, επικοινωνούν, συνεργάζονται και τελικά οικοδομούν γνώση.

 

Δείγματα της δουλειάς των μαθητών μπορείτε να δείτε αν ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους καθώς και το έργο eTwinning «Women with conscience and science: MarieCurie. Looking for eTwinnio» στο TWINSPACE.

 

OUR MAGAZINE: WOMEN WITH CONSCIENCE AND SCIENCE

 A JOURNEY BACK IN TIME

 

 

 
cropped-ALICE Logo ws1

Το 11ο Γυμνάσιο και το 13ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+KA3 της ΠΔΕ Κρήτης με τίτλο: «ALICE: Προσαρμογή της ένταξης στις εκπαιδευτικές κοινότητες και περιβάλλοντα», ενός προγράμματος που υποστηρίζει την προώθηση του πνεύματος της Κοινότητας και της Θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποδέχτηκαν την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου τα σχολεία από Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Βουλγαρία που συμμετείχαν στην σύμπραξη.

Η υποδοχή περιελάμβανε γνωριμία με τις δράσεις των σχολείων μας, την ανταλλαγή εμπειριών από την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα και, φυσικά, κρητικούς χορούς και εδέσματα.

Την προηγούμενη ημέρα είχε πραγματοποιηθεί η τελική ημερίδα του προγράμματος στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του προγράμματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και να γνωρίσουν τις αρχές της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς μέσα από τις παρουσιάσεις, τις εμπειρίες μαθητών κι εκπαιδευτικών και τα εργαστήρια.

Ευχαριστούμε την ΠΔΕ Κρήτης για την ευκαιρία που μας έδωσε και κυρίως την υπεύθυνη των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κα Βουράκη Αρετή καθώς και τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Αθανασάκη Μαρία, Σηφάκη Αικατερίνη από το 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και Δασκαλογιαννάκη Ελένη από το 13ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.alice-erasmus.eu/


4

 

2
 262 χρόνια από τη γέννηση της Μarie-Ann Paulze Lavoisier 

IMG 0183

Μέσα από μια δραστηριότητα επεξεργασίας κειμένου στο πλαίσιο της Αγγλικής γλώσσας, οι μαθητές του Α4 του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου μελετούν σε ομάδες τη βιογραφία της Marie-Ann Pierrette Paulze Lavoisier με αφορμή τη συμπλήρωση 262 χρόνων από τη γέννηση της! (20 Ιανουαρίου 1758- 10 Φεβρουαρίου 1863). Σημαντικό το επιστημονικό της έργο και η συμβολή της στις έρευνες του συζύγου της Αntoine Lavoisier καθώς μετέφραζε επιστημονικά κείμενα από την αγγλική στη γαλλική γλώσσα και σχεδίαζε τα διαγράμματα των πειραματικών σχεδίων.

Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν καθώς μετά την επεξεργασία έπρεπε να συμπληρώσουν ένα infographic με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες!!!

IMG 0185

 IMG 0178