11o Γυμνάσιο
Ηρακλείου Κρήτης

Είσοδος μελών

Τηλεκπαίδευση

webexmeetings

Επισκέπτες online...

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 17 επισκέπτες και κανένα μέλος
Η ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής ασφάλειας του σχολείου μας σε θέματα συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, καταπολέμησης του εκφοβισμού και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη θέματα σχετικά με:

 

Πολιτική του σχολείου

 

Το σχολείο μας διαθέτει ενημερωμένα συστήματα ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου ενός τείχους προστασίας (firewall), όπως αυτό καθορίζεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς - οι οποίοι λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές για τους υπόλοιπους - έχουν συμμετάσχει και εξακολουθούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας και κατανοούν τόσο το περιβάλλον μάθησης όσο και διαχείρισης. H πολιτική ψηφιακής ασφάλειας που έχουμε καταρτίσειωςσχολείοδίνεισαφείςοδηγίεςσχετικάμετηνανάρμοστηή/καικατάλληληχρήση των ψηφιακών επικοινωνιών μεταξύ τωνενδιαφερομένων. Ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας, αποτελούμενη από την Διευθύντρια, την Υποδιευθύντρια και τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής είναι υπεύθυνη για να ελέγχει ότι όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πολιτική ψηφιακής ασφάλειας του σχολείου συζητούνται σε όλο το σχολείο και από όλες τις ομάδες.

Η πολιτική ψηφιακής ασφάλειας του σχολείου μας εφαρμόζεται, τόσο στην ιστοσελίδα του όσο και στις εκπαιδευτικές του δράσεις και αφορά  στη  χρήση ψηφιακού βίντεο και  εικόνας, στην προστασία δεδομένων, σε  θέματα σχετικά με ακατάλληλες δραστηριότητες και πνευματικά δικαιώματα καθώς και στη χρήση κάθε είδους κινητών  ψηφιακών συσκευών, όταν αυτές απαιτούνται για εκπαιδευτικούς λόγους.  

Υπάρχει μια σαφής και εύκολα προσβάσιμη διαδικασία διαχείρισης περιστατικών. Αρκετοί από του εκπαιδευτικούς του σχολείου επιμορφώνονται τακτικά σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας και μεταφέρουν τις γνώσεις τους στουςυπόλοιπους.

Παρέχονται επίσης σαφείς οδηγίες προς τους μαθητές.

Συγκεκριμένα:

- Χρήση αφαιρούμενων συσκευών

 • Επιτρέπεται η χρήση αφαιρούμενων συσκευών (κάρτες μνήμης flash, φορητοί σκληροί δίσκοι, CD, DVD και USB sticks) μόνο όταν είναι απαραίτητο για τις εργασίεςτουσχολείου.(Σχετικέςοδηγίεςχρήσηςδίνονταιστουςμαθητέςκατάτην ώρα του σχετικού μαθήματος πληροφορικής και γίνεται υπενθύμιση από τον διδάσκοντα, στου οποίου το μάθημα θαχρησιμοποιηθούν)
 • Τα αφαιρούμενα μέσα ελέγχονται από λογισμικό προστασίας για ιούς (antivirus) για να αποφευχθεί η μόλυνση των υπολογιστών του σχολείου ή ακόμα και του τοπικούδικτύου.

- Προστασία ευαίσθητων δεδομένων

 • Οι κωδικοί του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και του ασύρματου Wι - Fι του σχολείου είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν διανέμονται μεταξύμαθητών.
 • Κατά την χρησιμοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων Web 2.0 οι μαθητές καθοδηγούνται ώστε να κάνουν έξοδο (sign out) μετά το πέρας της εργασίας τους.

- Προστασία από κακόβουλο λογισμικό

 • Στις περιπτώσεις που οι μαθητές κάνουν χρήση του προσωπικού τους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και χρειαστεί να κατεβάσουν κάποιο αρχείο οποιασδήποτε μορφής, πριν το ανοίξουν, το ελέγχουν με το πρόγραμμα προστασίας απόιούς.
 • Εάν εντοπίσουν κάποιο παράξενο αρχείο στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ενημερώνουν πρώτα τον διδάσκοντα  καθώς  και  τον  υπεύθυνο  εκπαιδευτικό της τμήματόςτους.

- Ασφαλείς κωδικοί

 • Δημιουργούν κωδικό που να περιέχει τουλάχιστον 6(έξι) χαρακτήρες και αποτελείται από γράμματα, αριθμούς, σύμβολα και σημείαστίξης.
 • Εάν πρέπει να γράψουν τον κωδικό τους κάπου, αυτός θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από την συσκευή που δίνει πρόσβαση και να μην είναι σε ένα μεμονωμένο χαρτάκι.

Χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο

Το ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) του σχολείου μας δεν είναι προσβάσιμο στους μαθητές.

Η Πολιτική Ορθής Χρήσης παρέχει ένα αυστηρό πρωτόκολλο για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείοκαι περιέχει ξεκάθαρεςκατευθυντήριεςοδηγίεςγιατηνκατοχή,τηχρήσηκινητώντηλεφώνωνστοσχολείο και τις πιθανές συνέπειες από την παραβίασήτης. Η χρήση των κινητών τηλεφώνων είναι εποικοδομητικά ενσωματωμένη στο σχολικό πρόγραμμα και γίνεται όταν παρίσταται ανάγκη κατά την υλοποίηση προγραμμάτων (σχολικών δραστηριοτήτων, Erasmus+, eTwinning). Εκπαιδευτικοί,μαθητές και γονείς είναι απολύτως ενήμεροι για τις πολιτικές αναφορικά με την κατοχή και τη χρήση των κινητών στο χώρο του σχολείου, ενώ από το προσωπικό του σχολείου εφαρμόζεται μία αυστηρή διαδικασία για τη διαχείριση παραβιάσεων της πολιτικής αυτής.

Συγκεκριμένα:

 • Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο, όπως καθορίζεται στην Υ.Α.Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου, ενημερώνεται ο εκπαιδευτικός, στον οποίο ο μαθητής δίνει το τηλέφωνοκατά την προσέλευση στο σχολείο και ενημερώνει σχετικά τον εκπαιδευτικό της τάξης ενώ το παίρνει κατά την αποχώρησή του στο σχόλασμα,
 • Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο γίνεται μόνο όταν καιεφόσον πραγματοποιείται κάποια εκπαιδευτική δράση κατά την υλοποίηση προγραμμάτων (σχολικών δραστηριοτήτων, Erasmus+,eTwinning)
 • Σε περίπτωση που μαθητής, -τρια φέρει τηλέφωνο στο σχολείο, αυτό κρατείται από την  διευθύντρια, γίνονται οι απαραίτητες  συστάσεις  και επιστρέφεται στον γονέα/κηδεμόνα.

Λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο στο σχολείο

 

Η Διευθύντρια είναι υπεύθυνη να ελέγχει αν δημοσιεύονται προσωπικά δεδομένα δίπλα στις φωτογραφίες των μαθητών στην ιστοσελίδα τουσχολείου. Υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές από το Υπουργείο Παιδείας για τις φωτογραφίες και τις εικόνες. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές, -τριες και η ευρύτερη σχολική κοινότητα είναι ενημερωμένοι και η πολιτική του σχολείου τους υπενθυμίζεται τακτικά με τη χρήση και της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης Γονικής Συγκατάθεσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.Το σχολείο μας διατηρεί ειδική κατηγορία στην ιστοσελίδα του στην οποία υπάρχουν έγγραφα και βοηθητικά αρχεία (φόρμες συναίνεσης για φωτογραφίες και βίντεο) όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς έχουν πρόσβαση. Όλη η κοινότητα του σχολείου, μαθητές και εκπαιδευτικοί είναι ενήμεροι σχετικά με τις φωτογραφίες και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.Συγκεκριμένα:

 • Ο εκπαιδευτικός πληροφορικής ή και κάθε εκπαιδευτικός που υλοποιεί προγράμματα (σχολικών δραστηριοτήτων, Erasmus+,eTwinning) είναι υποχρεωμένος να διανείμει στους μαθητές το σχετικό από το ΠανελλήνιοΣχολικό Δίκτυο έντυπο γονικής συγκατάθεσης για τη λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών καιβίντεο.
 • Σεπερίπτωσηπουοιγονείςδεσυναινούνστηλήψηκαιδημοσίευσηφωτογραφιών και βίντεο των παιδιών τους, ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να το λάβει υπόψη του κατά την υλοποίηση των σχετικώνπρογραμμάτων.
 • Κανένας εκπαιδευτικός του σχολείου δεν επιτρέπεται να διατηρεί στα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επαφές προσωπικού χαρακτήρα με τους εν ενεργεία μαθητές, -τριες του σχολείου μας.
 • Συστήνεται στους εκπαιδευτικούς να μην εμπλέκονται σε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία  του  σχολείου έτσι ώστε να μην διακυβεύεται η φήμη τουσχολείου.
 • Οι μαθητές, -τριες χρησιμοποιούν φωτογραφίες και βίντεο ή μουσική από το διαδίκτυο φροντίζονταςνα σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
 • Οι μαθητές, -τριες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία έχουν λογαριασμό στο χώρο τουσχολείου.
 • Οι μαθητές, -τριες δεν επιτρέπεται να αναπαράγουν υλικό που έχει δημιουργηθεί στο σχολείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου διατηρούν λογαριασμό.
 • Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής,-τρια υποστεί διαδικτυακή απειλή ή προσβολή καλείται να ενημερώσει τον εκπαιδευτικό της τάξης ή τη Διεύθυνση του σχολείου.


Συνημμένα αρχεία:
Download this file (elearning.pdf)elearning.pdf943 kB
Download this file (πολιτική ψηφιακής ασφάλειας.pdf)πολιτική ψηφιακής ασφάλειας.pdf306 kB