11o Γυμνάσιο
Ηρακλείου Κρήτης

Είσοδος μελών

Τηλεκπαίδευση

webexmeetings

Επισκέπτες online...

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 22 επισκέπτες και κανένα μέλος
Από τις 27 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024, το 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου φιλοξένησε  12 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς από το Základná škola Dargovských hrdinov 19, από το Humenné της Σλοβακίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmusμε κωδικό έργου: 2023-1-SK01-KA121-SCH-000146051.

Οι δραστηριότητες της επίσκεψης επικεντρώθηκαν στη μέθοδο STEAM και στην εκμάθηση μέσω διερεύνησης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ποικίλες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, προωθώντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.Τις δράσεις επέβλεψαν ο Διευθυντής και συντονιστής της παιδαγωγικής ομάδας Erasmus+ του 11ου  Γυμνασίου, κ. Αλέξανδρος Καμπαναράκης και η εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας και μέλος της ίδιας ομάδας κυρία Κυριακή Κυδωνιέως καθώς και οι Ing. Janka Sudzinová, εκπαιδευτικός, επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος και ο διοικητικά υπεύθυνος, Mgr. Miroslav Alexovič αναπληρωτής διευθυντής του οργανισμού αποστολής από τη Σλοβακία.

Η ατζέντα δραστηριοτήτων αφορούσε στην εβδομάδα από 27 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2024, ξεκίνησε τη Δευτέρα στο σχολείο μας με άφιξη και καλωσόρισμα, ακολουθούμενο από δραστηριότητες γνωριμίας και θεατρικό δρώμενο το οποίο επιμελήθηκε η Φιλόλογος κ. Άννα Φιλιππίδου με θέμα «Η Στάση του Νίκα…Αλλιώς», μεταφρασμένο στην Αγγλική Γλώσσα από την κυρία Κυδωνιέως. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, μεταξύ άλλων, οι μαθητές συμμετείχαν σε βιωματικές, διαδραστικές δραστηριότητες με σκοπό την οπτικοποίηση τής φωτοσύνθεσης και την κατανόησής της μέσω πειραμάτων στα οποία έγινε χρήση ψηφιακών εργαστηριακών συστημάτων (STEAM).

Πραγματοποιήθηκε μεταξύ ομότιμων (peer to peer), εισαγωγική μελέτη του επιστημονικού θέματος της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), με ταυτόχρονη εκμάθηση ξένης γλώσσας (Content and Language Integrated Learning - CLIL). Με την εφαρμογής WOMBO Dream, οι μαθητές μετέτρεψαν κείμενο σε ψηφιακά έργα τέχνης και δημιούργησαν ιστορίες με χρήση της δύναμης της τεχνητής νοημοσύνης (AI)! Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αλλά και υπαίθριο μάθημα ιστορίας και μυθολογίας. Έγινε πρακτική άσκηση με επίκεντρο τις κοινωνικές δεξιότητες και τις διαφορές μεταξύ εθνών σε επίπεδο κουλτούρας και ιστορίας.

Τέλος, οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τελετή απονομής πιστοποιητικών και ανταλλαγής δώρων.

Η εμπειρία αυτή προσέφερε πολλαπλά οφέλη τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Για τους μαθητές, η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα ενίσχυσε την κατανόησή τους σε επιστημονικά θέματα όπως η φωτοσύνθεση μέσω διαδραστικών και πρακτικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα τους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και κριτικής σκέψης. Επίσης, η αλληλεπίδραση με μαθητές από τη Σλοβακία καλλιέργησε τη διαπολιτισμική κατανόηση και προήγαγε την πολυπολιτισμικότητα. Για τους εκπαιδευτικούς, η δράση προσέφερε τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και καινοτόμων διδακτικών μεθόδων με συναδέλφους από άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, ενισχύοντας έτσι την επαγγελματική τους ανάπτυξη και εμπλουτίζοντας τις διδακτικές τους μεθόδους.

Το πρόγραμμα, ο τρόπος εκτέλεσής του και η σύνθεση των ομάδων που μετείχαν σε αυτό, συνέβαλαν στην προώθηση του οράματος του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου για μια δυναμική, εξωστρεφή, συμπεριληπτική, μανθάνουσα εκπαιδευτική κοινότητα, ανοιχτή στην καινοτομία.

Στην επιτυχία της επίσκεψης συνέβαλε καθοριστικά, με τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή του, το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

       

                       2

        

Το ανεκδοτάκι