11o Γυμνάσιο
Ηρακλείου Κρήτης

Είσοδος μελών

Τηλεκπαίδευση

webexmeetings

Επισκέπτες online...

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 24 επισκέπτες και κανένα μέλος
Καταρχάς ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά, γόνιμη και δημιουργική, με καλά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς της αγωγής των παιδιών μας. Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε πάνω σε ορισμένα βασικά θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Σχολείου και την εκπαίδευση των μαθητών. Σκοπός της επιστολής μας είναι η πληρέστερη ενημέρωσή σας και η επισήμανση της ανάγκης για συνεργασία.

Είναι αυτονόητο ότι οι γονείς οφείλουν να παρακολουθούν τη φοίτηση των παιδιών τους και με τον τρόπο τους να συνδράμουν το Σχολείο στο έργο του. Ακόμη, να προσέρχονται στο Σχολείο για ενημέρωση, ιδιαίτερα εφόσον έχουν ειδοποιηθεί γι αυτό. Σας επισυνάπτουμε και τον πίνακα με τις ημέρες ενημέρωσης από τους καθηγητές. Ζητούμε τη βοήθειά σας ώστε τα παιδιά να είναι επιμελή και κόσμια, να μην απουσιάζουν χωρίς σοβαρό λόγο από τα μαθήματα και βεβαίως να μην προσεγγίζουν καν τα επικίνδυνα όρια απουσιών.


Α. Όρια απουσιών.
Τα επιτρεπόμενα όρια κατά την ισχύουσα νομοθεσία, είναι συνολικά 114 απουσίες, από τις οποίες τουλάχιστον οι πάνω από τις 64 πρέπει να είναι δικαιολογημένες. Βεβαίως, αυτό δε σημαίνει ότι είναι σωστό ο μαθητής να υπολογίζει και να φτάνει σ΄ αυτά τα όρια. Η υπέρβαση αυτών των ορίων έχει σαν αποτέλεσμα κατά περίπτωση, το να μην μπορεί να δώσει εξετάσεις τον Ιούνιο ή το να μείνει στην ίδια τάξη (απόρριψη για ελλιπή φοίτηση). Η υπέρβαση του ορίου των αδικαιολόγητων απουσιών δεν μπορεί να διορθωθεί. Με την 65η αδικαιολόγητη απουσία, ο μαθητής απορρίπτεται.
Εάν ένα παιδί χρειαστεί να απουσιάσει για διάστημα που υπερβαίνει το όριο των δικαιολογημένων απουσιών, τότε επιβάλλεται έγκαιρη συνεννόηση με το Σχολείο, μήπως συντρέχει λόγος ειδικής δικαιολόγησης των απουσιών (π.χ. νοσοκομειακή περίθαλψη).
Τονίζουμε ιδιαίτερα τις πρωινές καθυστερήσεις. Θερμή παράκληση, να φροντίζετε για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών στο Σχολείο (8.15 π.μ. χτυπά το κουδούνι).
Το Σχολείο ενημερώνει εγγράφως τον κηδεμόνα μόλις ο μαθητής συμπληρώσει 30 συνολικά απουσίες (δικαιολογημένες ή μη) και μετά από αυτό ενημερώνει κάθε μήνα.


Β. Δικαιολόγηση απουσιών.
Εάν κάποιος μαθητής απουσιάσει δικαιολογημένα, μπορεί να γίνει δικαιολόγηση απουσιών μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Αν περάσουν οι δέκα ημέρες, το σχολείο δεν μπορεί να παραλάβει δικαιολογητικό. Στο δεκαήμερο δε λογίζονται οι ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, ενώ λογίζονται όλες οι άλλες αργίες και τα Σαββατοκύριακα .
Ο γονιός έχει δικαίωμα να δικαιολογήσει με δική του αίτηση-βεβαίωση (υπάρχουν στο Γραφείο του Σχολείου) απουσίες μέχρι δύο συνεχόμενων ημερών και στο σύνολο μέχρι δέκα ημερών στη διάρκεια όλου του διδακτικού έτους. Για πάνω από δύο συνεχόμενες ή τις δέκα συνολικά ημέρες απουσίας, απαιτείται ιατρική βεβαίωση. Την αίτηση ή το αναγκαίο πιστοποιητικό για δικαιολόγηση απουσιών, προσκομίζει στο Σχολείο ένας από τους γονείς του μαθητή ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους. Δικαιολογητικό από ιατρό ή νοσοκομείο μπορεί να το προσκομίσει και ο μαθητής.


Γ. Εγγραφές
Όλοι οι μαθητές και ιδιαίτερα οι αλλοδαποί θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης ή φωτοτυπία ταυτότητας, αν έχουν, ώστε να αποφεύγονται λάθη κατά την καταχώριση των στοιχείων τους.


Δ Αξιολόγηση
Προκύπτει από τα παρακάτω:
α) Καθημερινή προφορική εξέταση και συμμετοχή του μαθητή στην όλη διδακτική ?
μαθησιακή διαδικασία
β) ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)
γ) ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, με ή χωρίς προειδοποίηση ανά
μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής
ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση
δ) εργασίες που εκτελούν οι μαθητές, στο σχολείο ή στο σπίτι, στα πλαίσια της καθημερινής
διδακτικής εργασίας
ε) συνθετικές δημιουργικές εργασίες
ζ) γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου.


Ε. Γυμναστική.
Όποιος δεν μετέχει στο μάθημα της Γυμναστικής παίρνει απουσία, δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη, ανάλογα με την περίπτωση. Όποιος δεν φοράει φόρμα, παίρνει αδικαιολόγητη απουσία. Εάν συντρέχει σοβαρός λόγος αποχής από το μάθημα παρακαλείσθε να συνεννοείσθε με το Διευθυντή για περαιτέρω οδηγίες.


ΣΤ. Απομάκρυνση από το σχολείο.
Μαθητής που εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, είναι δυνατόν να απομακρυνθεί από την τάξη, οπότε παίρνει απουσία. Παρομοίως, απουσία παίρνει ο μαθητής που καθυστερεί να προσέλθει στο μάθημα. Αυτές οι μονόωρες απουσίες δεν δικαιολογούνται.
Εάν υπάρξει σοβαρός λόγος να αποχωρήσει κάποιος μαθητής από το Σχολείο πριν τελειώσουν τα μαθήματα, απαιτείται ενημέρωση και άδεια από το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, ο οποίος κατά περίπτωση μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις (πρωινός περίπατος, ημιαργίες κ.ά), οι μαθητές μπορεί να σχολάσουν πριν από τη συνηθισμένη λήξη του ημερήσιου προγράμματος. Αυτονόητο είναι ότι στις ημέρες αυτές, οι μαθητές οφείλουν να μετέχουν κανονικά στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις (πρωινός περίπατος, σχολικές γιορτές, εκκλησιασμός, εξορμήσεις κτλ.), διαφορετικά παίρνουν απουσίες.


Ζ. Κάπνισμα-κινητά τηλέφωνα
Σας υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύονται αυστηρά στο χώρο του Σχολείου το κάπνισμα και τα κινητά τηλέφωνα. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές που παραβιάζουν αυτή την οδηγία τιμωρούνται.
Ως προς τα τηλέφωνα, σας τονίζουμε ότι με την υπουργική απόφαση Γ2/132328/07-12-06, απαγορεύεται η κατοχή κινητού στο χώρο του σχολείου.
Η. Χρήση τροχοφόρων
Οι γονείς είναι υπεύθυνοι εάν τα παιδιά τους προσέρχονται στο σχολείο οδηγώντας μοτοσικλέτα ή ποδήλατο. Οπωσδήποτε, απαγορεύεται απολύτως η χρήση τους για μεταφορά στη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, π.χ. στο σχολικό περίπατο.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

 • Έρχεστε πριν τις 8:15 (μετά θα κλείνει η πόρτα) και παρευρίσκεστε όλοι στην προσευχή.
 • Με το χτύπημα του κουδουνιού μπαίνετε στις τάξεις. Όσοι βρίσκονται έξω από την τάξη παίρνουν αδικαιολόγητη απουσία.
 • Την ώρα του μαθήματος δεν μιλάτε, δεν τρώτε, δεν πίνετε, δεν μασάτε τσίχλα και γενικά δεν παρεμποδίζετε τους συμμαθητές σας να παρακολουθήσουν μάθημα.
 • Οι επιμελητές παραμένετε μέσα τα διαλείμματα και κρατάτε έξω τους συμμαθητές σας.
 • Η ενδυμασία να είναι ευπρεπής.
 • Οι τοίχοι και τα θρανία να παραμένουν καθαρά. Κρατάτε καθαρούς τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου και τα σκουπίδια τα πετάτε στους κάδους.
 • Δεν επιτρέπεται η επαφή με εξωσχολικούς στη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.
 • Οι μπάλες που φτάνουν στο σχολείο θα κατάσχονται και θα καταστρέφονται.
 • Τα αγόρια δεν μπαίνουν στις τουαλέτες των κοριτσιών και αντίστροφα.
 • Όταν έχετε κενό, κατεβαίνετε κάτω στην αυλή για να μην ενοχλείτε και όταν σχολάτε αποχωρείτε από το χώρο του σχολείου.
 • Δεν κρατάτε σημαντικά χρηματικά ποσά στην τσάντα σας ή διάφορα πολύτιμα αντικείμενα.
 • Αποφεύγετε να ζητάτε συχνά άδεια κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το διάλειμμα γίνεται για να ικανοποιείτε τις διάφορες ανάγκες σας.

Αγαπητοί γονείς είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το σχολείο και την πορεία των παιδιών σας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

 • Παρακαλούμε να επιστρέψετε υπογεγραμμένη την παρακάτω δήλωση και να γραφούν τα τηλέφωνά σας για να επικοινωνούμε μαζί σας.
 • Επίσης μαζί με την παρακάτω δήλωση να προσκομίσετε σε φωτοτυπία και ένα επίσημο έγγραφο του παιδιού σας, όπως ταυτότητα ή πιστοποιητικό γέννησης ή διαβατήριο ή κάρτα παραμονής κ.λ.π..
Συνημμένα αρχεία:
Download this file (077_Dhlwsh.doc)Δήλωση
Σχετικά με την ενημέρωση από τον Διευθυντή του σχολείου
24 kB
Safe Line Γραμμή Βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου