11o Γυμνάσιο
Ηρακλείου Κρήτης

Είσοδος μελών

Τηλεκπαίδευση

webexmeetings

Επισκέπτες online...

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 30 επισκέπτες και κανένα μέλος
                               ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 11ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. Κώδικας Συμπεριφοράς
Ο κώδικας στοχεύει στο να προστατεύει τα δικαιώματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών και να εξασφαλίζει ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον.
1.1. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας
Φροντίζουν για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν:
1. Την απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους του σχολείου (Υπουργική απόφαση, αρ. 88202/25-06-2009(ΦΕΚ, Β΄1286)
2. Τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες (Υπουργική απόφαση, αρ. πρω Φ25/103373/Δ1/22-6-2018).

Ειδικότερα:
1.2. Καθηγητές
1. Φέρονται σε όλα τα παιδιά με σεβασμό και δικαιοσύνη.
2. Φροντίζουν με μεγάλη σοβαρότητα και ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών.
3. Δημιουργούν καλή σχέση με τους γονείς.
4. Διατηρούν καλές σχέσεις με τους συναδέλφους τους, οι οποίες διέπονται από ευγένεια, αυτοσεβασμό και σεβασμό προς τον άλλο, ώστε να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά.

1.3. Μαθητές
1.Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο Σχολείο τουλάχιστον 5 λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι και παραμένουν στο προαύλιο (δεν μπαίνουν στις αίθουσες). Στην πρωινή σύνταξη (προσευχή) παρευρίσκονται όλοι.
2.Μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, κανείς δεν διακόπτει το μάθημα και δεν επιτρέπεται η παραμονή, ούτε η διέλευση των μαθητών στους διαδρόμους των ορόφων. Ο μαθητής/η μαθήτρια που έχει καθυστερήσει παίρνει απουσία.
3.Μετά από την λήξη της διδακτικής ώρας όλοι οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο.
4.Δεν επιτρέπεται να φέρνει κανείς μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας αναψυκτικά ή φαγώσιμα. Απαγορεύεται το μάσημα τσίχλας την ώρα του μαθήματος.
5.Τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου οι μαθητές παραμένουν στο χώρο του σχολείου. δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η έξοδός τους από αυτόν. Όσοι βρίσκονται εκτός σχολικού χώρου χωρίς άδεια, τιμωρούνται. Αν κάποιος χρειαστεί να φύγει (λόγοι υγείας, οικογενειακοί, σοβαροί προσωπικοί), μπορεί μόνο με άδεια του Διευθυντή, αφού πρώτα ειδοποιηθεί ο κηδεμόνας του.
6.Δεν επιτρέπεται οι μαθητές/μαθήτριες να κυκλοφορούν στο προαύλιο του Σχολείου με ποδήλατα ή να έχουν στην κατοχή τους μπάλες.
7.Σε περίπτωση απομάκρυνσης από το μάθημα ο μαθητής/η μαθήτρια παρουσιάζεται στον Διευθυντή του σχολείου. Εάν ο μαθητής/η μαθήτρια συνεχίζει τις ωριαίες αποβολές ο υπεύθυνος καθηγητής συγκαλεί το συμβούλιο της τάξης.
8.Η ενημέρωση των κηδεμόνων μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα.
9.Στο μάθημα της γυμναστικής απαραίτητη είναι η φόρμα. Οι μαθητές/μαθήτριες χωρίς φόρμα παίρνουν απουσία. Η απαλλαγή από το μάθημα γίνεται μόνο έπειτα από γνωμάτευση ιατρού.
10.Όλοι οι μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι να κινούνται μέσα στα πλαίσια της μαθητικής τους ιδιότητας να φέρονται κόσμια, να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους και να υπακούουν πρόθυμα στις εντολές των καθηγητών τους.
11.Στα διαλείμματα και σε τυχόν κενά μαθημάτων οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να βρίσκονται στο προαύλιο του Σχολείου προσέχοντας ούτως ώστε τα παιχνίδια τους να είναι ακίνδυνα για τους εαυτούς τους και για τους συμμαθητές τους.
12. Ο/Η μαθητής/μαθήτρια που θα συλλαμβάνεται να καπνίζει θα αποβάλλεται από το σχολείο και θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας του.
13.Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητής τηλεφωνίας εντος του σχολικού χώρου. Απαγορεύεται επίσης η φωτογράφιση, ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση με οποιοδήποτε μέσο σε όλους τους χώρους του σχολείου χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης. Σε κάθε χρήση κινητού τηλεφώνου θα αφαιρείται το κινητό, θα ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας, θα επιβάλλεται ποινή και θα επιδίδεται μόνο στον γονέα/κηδεμόνα.
14. Δεν επιτρέπεται η χωρίς λόγο παραμονή των μαθητών και μαθητριών στο χώρο της Διεύθυνσης, της γραμματείας και στο γραφείο των εκπαιδευτικών χωρίς πρόσκληση των ιδίων των εκπαιδευτικών.
15. Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να προσέχουν την εξωτερική τους εμφάνιση, ώστε να συνάδει με το χώρο του σχολείου.
16.Διατηρούν όλους τους χώρους του σχολείου καθαρούς.

2. Καθήκοντα απουσιολόγων/επιμελητών
2.1. Απουσιολόγοι
Έχουν την ευθύνη της παραλαβής του απουσιολογίου από το Γραφείο κάθε πρωί, της συμπλήρωσής του στην αρχή της κάθε ώρας, σε συνεργασία με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα, και της παράδοσής του στο Γραφείο κάθε μεσημέρι.
2.2. Επιμελητές
1.Αναφέρουν ζημιές, φθορές ή απώλειες που συμβαίνουν στο τμήμα.
2.Παραμένουν στην αίθουσα διδασκαλίας και φροντίζουν για τη γρήγορη έξοδο από την τάξη.
3.Ανοίγουν τα παράθυρα για να αερίζονται οι αίθουσες.

3. Απουσίες Μαθητών/Μαθητριών – Παιδαγωγικά μέτρα
Για τις απουσίες των μαθητών/μαθητριών καθώς και για τα προβλεπόμενα παιδαγωγικά μέτρα, ισχύουν οι διατάξεις της Υπουργικής απόφασης της 23.1.2018 (ΦΕΚ 120/23-1-2018), στην οποία ορίζονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 28. Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες
3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.
Άρθρο 29. Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν.
1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24
2. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση - ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.
3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.
Άρθρο 31. Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα
1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.
Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
3. Τα παιδαγωγικά αυτά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής:
α) Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α και β.
β) Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β και γ.
γ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β, γ, δ και ε. δ) Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος και με τη σύμφωνη γνώμη ειδικού των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών. Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν την ώρα της ψηφοφορίας. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου ελήφθη, από δε το επόμενο σχολικό έτος ο/η μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής.
5. Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.
6. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

5. Πολιτική προστασίας παιδιού
Στο πλαίσιο της προσπάθειας του σχολείου μας να εφαρμόσει Πολιτική Προστασίας των μαθητών/μαθητριών από οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης, κακοποίησης ή εκφοβισμού είτε στον χώρο του σχολείου είτε αλλού, ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1. θα πρέπει να εντοπιστούν σημάδια ή συμπτώματα που μπορεί να προέρχονται από φυσική, συναισθηματική ή σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και παραμέληση και ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν μελανιές, καψίματα, μικρές πληγές, δαγκώματα, αμυχές, υπερβολικά ατίθαση ή αντικοινωνική συμπεριφορά, τάσεις απομόνωσης, έλλειψη κινήτρων, μόνιμη πείνα, ακατάλληλη για τις καιρικές συνθήκες ενδυμασία κ.α.
2. το περιστατικό αναφέρεται στον Διευθυντή και στον υπεύθυνο καθηγητή
3. κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, ευαισθησία, διακριτικότητα και εχεμύθεια
4. οι υπεύθυνοι της εφαρμογής Πολιτικής Προστασίας Παιδιού του σχολείου αρχικά επικοινωνούν με τους γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού
5. εφόσον υπάρχει περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται η παραπομπή της αντιμετώπισής της σε ειδικές υπηρεσίες, τότε οι υπεύθυνοι του σχολείου επικοινωνούν με τους υπεύθυνους των τοπικών αρχών (κοινωνικό λειτουργό κλπ).

6. Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας
6.1. Υγεία
1.1 Για την υγεία των παιδιών και του προσωπικού του σχολείου και όπως ορίζεται από τον νόμο, απαγορεύεται το κάπνισμα εντός των σχολικών κτηρίων.
6.2. Ασφάλεια
Το σχολείο είναι σε θέση να προστατέψει τα παιδιά από κινδύνους:
2.1 Απαγορεύεται η είσοδος στο σχολείο σε άτομα εκτός του προσωπικού του σχολείου χωρίς την άδεια του διευθυντή του σχολείου.
2.2 Καθημερινά πριν την έναρξη των μαθημάτων και κατά τις ώρες των διαλειμμάτων εφημερεύουν μέλη του διδακτικού προσωπικού σε όλους τους χώρους του σχολείου, εσωτερικούς και αυλή. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης των παιδιών και της άμεσης παρέμβασης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
2.3 Κάθε μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει να ακούει με προσοχή, να βοηθάει και να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/μαθήτριες που του αναφέρουν κάποιο πρόβλημα και να προωθεί την επίλυσή του.