11o Γυμνάσιο
Ηρακλείου Κρήτης

Είσοδος μελών

Τηλεκπαίδευση

webexmeetings

Επισκέπτες online...

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 26 επισκέπτες και κανένα μέλος
Mε μεγάλη επιτυχία και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και στο χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας κατά τη διάρκεια του εγκλεισμό λόγω της πανδημίας του COVID-19, πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του το έργο eTwinning με τίτλο «Womenwithconscienceandscience: MarieCurie. Looking for eTwinnio.»

Πρόκειται για μία συνεργασία από τα ευρωπαικά σχολεία  CPR Cuencas Mineras Asturias, CeipMare Nostrum Ceuta,  , και  IESVegade Atarfe, Granada της Ισπανίας, το Zakladnaskola της Σλοβακίας, και το Canakkale Bilim VeSanat της Τουρκίας, με το 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης.

Μέσα από το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας οι μαθητές και οι μαθήτριες του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου, διεξήγαγαν επιστημονική έρευνα βασισμένη στο έργο σπουδαίων γυναικών επιστημόνων  όπως η MarieCurie, η οποία αποτέλεσε  παράδειγμα θάρρους, προσπάθειας και αγάπης για την οικογένειά της και τους άλλους.

Το έργο ασχολείται επίσης με τις εξαιρετικές γυναίκες επιστήμονες Ann Marie Lavoisier, Lise Meitner, Ida Noddak , Marguerite Perey και Nettie Stevens  αλλά και τις σύγχρονες JaneGoodall και Ιωάννα Βερνίκου οι οποίες μας βοήθησαν να ανακαλύψουμε  τις μυστηριώδεις ιδιότητες των στοιχείων της φύσης μέσα από ένα κοινό τους χαρακτηριστικό. Ποιο ήταν αυτό; Η ενασχόλησή τους και η επιστημονική έρευνα με τα στοιχεία του Περιοδικού πίνακα της Χημείας. Σύνθημα της εργασίας: "Πειραματίζομαι  με την επιστήμη σημαίνει πειραματίζομαι με τη ζωή".

Μέσα από την ψηφιακή μάθηση και την εφαρμογή των WEB 2.0 εργαλείων, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν στο παρόν έργο , κύριος στόχος ήταν η ενίσχυση της μάθησης και όχι απλά η συνέχισή της με ψηφιακό τρόπο. Διερευνήσαμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενσωματώσουμε την τεχνολογία, ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στις ιδέες και να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους, προκειμένου να βελτιώσουν την εμπειρία της μάθησης, να αυξήσουν τα κίνητρά τους. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία που προσεγγίζει ή αναπαράγει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να επικοινωνούν μεταξύ τους στον κόσμο έξω από το κλειστό πλαίσιο της τάξης. Η δημιουργία παρουσιάσεων με εστιασμένο κείμενο, εικόνες και video, η δυνατότητα καταγραφής και οργάνωσης του υλικού σε ψηφιακά μέσα, η εύκολη υλοποίηση ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, χωρίς προηγούμενη μεγάλη εμπειρία χρήσης ψηφιακών μέσων, η κατανόηση εννοιών μέσα από τη χρήση των ψηφιακών μέσων έκανε τους μαθητές να απολαμβάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να συμμετέχουν με περισσότερη ζωντάνια και κέφι. Το κοινό σημείο όλων των εκπαιδευτικών ήταν η ανάγκη να δουλέψουν πάνω σε σημαντικά θέματα με τους μαθητές, όπως το περιβάλλον , η ισότητα, το όραμα των γυναικών για ένα καλύτερο μέλλον, τα συναισθήματα μέσω της αυτοσυγκέντρωσης, και να δώσουν απάντηση στα προβλήματα που συναντά ο σύγχρονος εκπαιδευτικός μέσα στη σχολική τάξη και κατ? επέκταση στην κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την παραπάνω θεματολογία:

Ενθαρρύνεται η δημιουργία αυθεντικών κειμενικών ειδών, καθώς οι μαθητές ερευνούν στο διαδίκτυο και εστιάζουν σε συγκεκριμένες πληροφορίες με σκοπό να παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, κάνοντας χρήση των ψηφιακών μέσων.

 • Προωθείται η συμμετοχική και συνεργατική παραγωγή ιδεών και λόγου μέσα σε ένα ανοιχτό περιβάλλον γραφής και ως αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
 • Eνθαρρύνεται η συνεργατική και βιωματική μάθηση καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών
 • Παρέχονται δυνατότητες βελτίωσης μέσω συνεχών αναθεωρήσεων και παρεμβάσεων.
 • Παρέχονται ευκαιρίες σχολιασμού, ανατροφοδότησης και αναστοχασμού μέσα από την επικοινωνία των μελών της μαθητικής κοινότητας και ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες.
 • Ενισχύονται τα εσωτερικά κίνητρα, καθώς η ανταμοιβή συναρτάται κυρίως με την προσωπική ικανοποίηση των μαθητών που πηγάζει από την προβολή της δουλειάς τους στην σχολική κοινότητα μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me, eTwinningκαι της ιστοσελίδας του σχολείου.
 • Διευκολύνεται ο εκπαιδευτικός στο να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής της γνώσης, εμψυχωτής και σύμβουλος στην διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου εργασίας.
 • Ενισχύεται η δυνατότητα του εκπαιδευτικού να ανιχνεύσει μέσα από μετρήσιμα στοιχεία τον βαθμό συμμετοχής και τη συνεισφορά του κάθε μαθητή στη συνεργατική διαδικασία.
 • Διαθεματική και διερευνητική προσέγγιση της γνώσης μέσα από τη δυνατότητα δημιουργίας και της παρουσίασης των σχεδίων εργασίας (project) που πραγματοποιεί μία τάξη.
 • Οι μαθητές αυτενεργούν και ενισχύεται η πρωτοβουλία τους και το συνεργατικό τους πνεύμα, ερευνούν, εστιάζουν σε συγκεκριμένες δομές, αποφασίζουν και τεκμηριώνουν τις επιλογές τους.
 • Οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο προκειμένου να δημοσιεύουν  εργασίες που θα είναι το αποτέλεσμα μίας συλλογικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης και που θα προσφέρονται επιπλέον, μέσω της δυνατότητας ανάρτησης σχολίων, για δημόσια συζήτηση, διάλογο και αναστοχασμό.
 • Η αξιολόγηση του έργου των ομάδων προάγει τη συνεργασία και  την αυτοβελτίωση σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο και θεμελιώνει τη γνώση σε σχέση με το ?τι? και το ?πως? της μαθησιακής διαδικασίας.
 • Οι δυνατότητες της ανάρτησης σχολίων μετά από κάθε δημοσίευση μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συντελούν στη διαμόρφωση κοινοτήτων μάθησης, στη διαμόρφωση δηλαδή μαθησιακών περιβαλλόντων στα οποία οι συμμετέχοντες μοιράζονται κοινές αντιλήψεις, ενδιαφέροντα και πρακτικές ως προς τα κείμενα και τον γραμματισμό, επικοινωνούν, συνεργάζονται και τελικά οικοδομούν γνώση.

Δείγματα της δουλειάς των μαθητών μπορείτε να δείτε αν ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους καθώς και το έργο eTwinning «Women with conscience and science: MarieCurie. Looking for eTwinnio» στο TWINSPACE.

 

OUR MAGAZINE: WOMEN WITH CONSCIENCE AND SCIENCE

 

 A JOURNEY BACK IN TIME

Το ανεκδοτάκι